T4-OMRÅDET, HÄSSLEHOLM
LÖJTNANT GRANLUNDS VÄG 10

Gång: 12 minuter från Hässleholm C
Buss: 532 (mot Markaryd): 7 minuter från Hässleholm C, Hållplats Vankivavägen